Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (46)
Miłość ludzka w planie Boga (68)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (20)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (65)
Masturbacja (14)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (52)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Motywacja wyboru NPR

NPR, z racji swojej specyfiki, niewątpliwie wymaga większej motywacji i świadomości niż inne metody planowania rodziny (Ponzetti, Hoefler, 1988). Wobec dostępnych opcji, motywy wyboru NPR jako stylu życia małżeńskiego wiążą się z uzasadnieniem odstąpienia lub użytkowania antykoncepcji. Na Zachodzie obserwuje się zainteresowanie ludzi młodych, w większości z wyższym wykształceniem, mieszkańców miast, korzystaniem z ekologicznych sposobów regulacji poczęć, które byłyby nieszkodliwe dla zdrowia, nie zaburzające normalnego przebiegu aktu seksualnego i nie naruszające jego intymności, nie budzące problemów moralnych. W badaniach nad uzasadnieniem rezygnacji z antykoncepcji powtarza się niezmiennie motyw ryzyka dla zdrowia (Klaus, 1982; Freundl i in. 1988).

 

W badaniach amerykańskich – 90% użytkowników NPR wskazywało na ich zaletę: „nie są szkodliwe dla zdrowia”, 31% na łatwość stosowania, a 24% na wzrost komunikacji małżeńskiej (Vernon i in. 1987). W innych badaniach niemieckich respondenci również wskazywali na pogłębienie wzajemnej komunikacji i więzi między małżonkami oraz na bardziej pozytywne postawy wobec seksualności (Logan, 1999, s. 50), niż w wypadku stosowania antykoncepcji, którą cechuje szkodliwość zdrowotna (45%), uboczne negatywne skutki fizyczne (33%) oraz psychiczne (24%), nienaturalność (18%), poczucie wykorzystania seksualnego przez mężczyznę (12.5%).

W badaniach w Melbourne (Blignault, Brown 1979) respondenci wymieniali następujące argumenty przeciw metodom antykoncepcyjnym: nienaturalność (27%), niezgodność ze wskazaniami religijnymi (20%), szkodliwość zdrowotna (17%), nieefektywność (11%). Badania nowozelandzkie wykazują preferencję dla wyboru NPR ze względu na jego łatwość użycia, brak komplikacji zdrowotnych, samoświadomość okresu płodnego i lepsze zrozumienie przez męża potrzeb kobiety oraz brak konieczności nabywania jakichś środków i dostępności do nich. Zdrowotne zalety NPR podkreślają też użytkownicy NPR z Kenii. Natomiast użytkownicy NPR z Australii i USA akcentują przede wszystkim wspólną odpowiedzialność małżonków za prokreację i pogłębienie intymnej więzi małżeńskiej (Logan, 1999, s. 46 – 50).

Doświadczenia polskie wskazują na ważność takich uzasadnień, jak: brak satysfakcji z dotychczasowej metody, utrata atrakcyjności współżycia, poczucie uzależnienia od mężczyzny, poczucie sprzeczności z wymogami miłości, niepokój o skutki zdrowotne dla siebie i przyszłego dziecka, poczucie winy i niestosowności moralnej (Fijałkowski, 1975, s. 117).

Analizując relacjonowane przez małżonków motywy wyboru NPR w Polsce, zauważa się ich różnorodność, a jednocześnie powszechność niektórych z nich, np. w badaniach porównawczych 100 kobiet (ze wsi i miasta) powtarzającym się uzasadnieniem wyboru NPR były względy moralne i religijne oraz zdrowotne i one dawały psychiczny komfort oraz wzmagały więź małżeńską (Dubowska i in. 1989). Religijno – moralny aspekt motywacji jako dominujący w wyborze NPR został potwierdzony dla grupy małżonków, w tym szczególnie wzgląd na nakaz Kościoła i zgodność NPR ze stwórczym zamierzeniem Boga. Natomiast dla narzeczonych dominującą motywacją opowiedzenia się za NPR jest wzgląd psychologiczny – wyrażenie pozytywnej postawy na przyjęcie każdego dziecka oraz negacja aborcji jako rozwiązania w sytuacji niezaplanowanego poczęcia (Olejnik, 1993).

Podobnie, w badaniach Bogusławskiej (1993) wśród motywów stosowania NPR dominującym były względy moralne, szczególnie u kobiet (różnica między kobietami a mężczyznami była statystycznie istotna, K = 80%, M = 50%, p < 0.05), dużo rzadziej wymieniane były względy zdrowotne (21%) oraz osobiste korzyści (23%). Podobnie w badaniach Szczepanowicza (1992) religijno – moralny motyw wymieniało 50% małżonków, 19.5% motywy praktyczno – psychologiczne i 13% psycho – fizyczne. W badaniach Szmarowskiej (1991) respondenci wymieniali przede wszystkim cechy związane z jakością metody, tzn. takie jak: prostota (32%), skuteczność (27%), nieuciążliwość (17%), doskonałość (7%), co czwarta badana osoba wymieniała względy religijne (25%), co piąta wskazywała na szacunek dla siebie i swej płodności (20%). Natomiast rzadko wymieniano względy zdrowotne (7%).

 

dr Dorota Kornas Biela,
W: Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny, „Naturalne Planowanie Rodziny, nr 2/2004, s. 5-6(3-8), www.zdrowarodzina.org


Podobne artykuły: