Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Religijność osób stosujących NPR

Religijność osób stosujących NPR

Religijność jest jednym z najsilniejszych czynników decydujących o postawach i praktyce prokreacyjnej oraz ma wpływ na płodność. Dostarcza bowiem dla zachowań prokreacyjnych wartości, w świetle których umiejscowiona jest ludzka seksualność i płodność oraz wartość potomstwa, jak też rozumienie jakości związków międzyludzkich w rodzinie.

 

W badaniach prowadzonych na Zachodzie stwierdzono, że pomimo ogólnego trendu zmniejszania liczby dzieci w rodzinie, istnieje negatywna zależność między stopniem zaangażowania religijnego w wierze katolickiej a stosowaniem sztucznych metod przeciwpoczęciowych (Daly, Herold, 1983; Goldscheider 1988). Kobiety, które chodzą co tydzień do komunii św. lub oceniają się jako bardzo wierzące, znacznie rzadziej stosują antykoncepcję i rzadziej też są seksualnie aktywne poza małżeństwem niż kobiety innych wyznań lub katoliczki o słabym religijnym zaangażowaniu (Tanfer, Horn 1985). Taka zależność była mocniejsza w grupie kobiet niż mężczyzn. Zauważono ją również u dorosłych jak i studentów — studentki religijne rzadziej niż słabo religijne lub niereligijne podejmowały współżycie seksualne, stosowały antykoncepcję i akceptowały aborcję jako wyjście w sytuacji nieplanowanego poczęcia; rzadziej traktowały współżycie seksualne jako istotne dla relacji między obu płciami (Notzer i in. 1984). Młodzież kończąca szkoły katolickie była bardziej pronatalistycznie nastawiona i przyswoiła normy religijne dotyczące sfery płodności w większym stopniu niż młodzież katolicka innych szkół (Johnson, 1982). Podobnie w krajach rozwijających się — pragnienie planowania rodziny zgodne z religijnymi przekonaniami jest ważnym motywem wyboru NPR (Conner, Veeder, 1984).

Jak wspomniano, intensywność postawy religijnej małżonków wpływa na ich ustosunkowanie się do dzietności i metod planowania rodziny, np. badania K. Osm łek (1994) wykazały, że w grupie o wysokiej religijności 40% małżeństw miało 2 dzieci, w grupie o niskiej — 40% miało tylko 1 dziecko. Osoby o wysokiej religijności różniły się bardzo istotnie od osób o niskiej religijności (p < 0.0000006) tym, że miały większą: ogólną wiedzę, znajomość kwalifikacji etycznej, orientację co do szkodliwości dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zawodności, jak też umiejętność oceny wpływu na więź małżeńską poszczególnych metod planowania rodziny. Istotnie częściej stosowały też metody NPR (70%) niż osoby o niskiej religijności (6.6%), które preferowały sztuczne sposoby regulacji poczęć (80%). Jednocześnie okazało się, że obu grupom badanym znane było nauczanie Kościoła co do oceny moralnej metod planowania rodziny.

O regulacyjnej funkcji religijności i znaczeniu, jakie dla zdrowia fizycznego i psychicznego ma postępowanie zgodne ze wskazaniami religijnymi świadczy fakt, że u kobiet, które pomimo zakazu religijnego (islam) i poczucia konfliktu moralnego decydowały się na pigułkę antykoncepcyjną zauważono istotnie wyższy wzrost negatywnych objawów jako ubocznych skutków korzystania z pigułki hormonalnej oraz wzrost zaburzeń psychicznych. Powtarzanie codziennego rytuału połykania pigułki, odświeżające w sumieniu konflikt moralny, powodowało na drodze psychicznej większe niż spodziewane biochemiczne zmiany, dezorganizujące samopoczucie i zdrowie fizyczne kobiety. Negatywne skutki antykoncepcji nasilały się jeszcze bardziej, jeśli kobieta była przekonana o szkodliwości zdrowotnej ustnej antykoncepcji. Wtedy konflikt sumienia, wzmożony lękiem przed ewentualnym lub spodziewanym ryzykiem zdrowotnym, zwiększał nasilenie negatywnych objawów psychosomatycznych (el-Islam i in. 1988). Dla małżonków stosujących NPR, jakiegokolwiek by oni nie byli wyznania, planowanie rodziny nie stanowi konfliktu sumienia, daje we wewnętrzny pokój i poczucie „bycia w porządku”.

 

dr Dorota Kornas Biela,
W: Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny, „Naturalne Planowanie Rodziny, nr 2/2004, s. 5-6(3-8), www.zdrowarodzina.org


Podobne artykuły: