Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Zaślubiny Boga z Maryją

Zaślubiny Boga z Maryją

Bóg stopniowo przygotowuje związek Chrystusa Oblubieńca i Kościoła Oblubienicy. Zanim powstał Kościół, Bóg zjednoczył się z Maryją, którą wybrał na Matkę Boga. Jeżeli za istotę związku Boga z człowiekiem rozumiemy nawiązanie takiej bliskości, jaką można porównać do dnia zaślubin mężczyzny i kobiety, to właśnie w relacji Boga i Maryi Bóg nawiązał najpiękniejszą relację miłosną. Możemy więc mówić o małżeństwie, zaślubinach Boga z człowiekiem reprezentowanym przez Maryję jako pierwszą osobą od czasów Ewy, z którą Bóg mógł nawiązać tak bliską relację miłosną.
Aby dobrze zrozumieć ten wątek tajemnicy zaślubin Boga i człowieka, musimy wyjaśnić kilka rzeczy. Maryja była prawdziwą kobietą, która poczęła się w czasie aktu seksualnego swoich rodziców, Joachima i Anny. Była więc normalną kobietą „z pokolenia Adama i Ewy”, której ciało niczym nie różniło się od ciała innych kobiet. Bóg przywrócił Jej stan czystości serca, aby tak jak Ewa na początku była zdolna do przekazywania Jego życia i miłości kolejnym pokoleniom. W wyniku Bożego działania stała się jedynym na świecie człowiekiem w pełni oddanym Bogu. „Pełna łaski” jest pojęciem wskazującym na pełną miłości i zaufania więź z Bogiem.
Bóg objawił Jej swoją wolę, aby została Matką Jego Syna. Maryja zaufała Bogu, zdając sobie sprawę, że bez Jego pomocy nie jest w stanie przekonać Józefa do swojej niewinności, a więc może być oskarżona o cudzołóstwo i ukamienowana. Zgodziła się na wolę Boga i w tym momencie począł się w Jej łonie nowy człowiek – Jezus Chrystus. W momencie swojej zgody nawiązała z Bogiem najbardziej intymną relację, jaką może nawiązać człowiek. Bóg mógł obdarzyć miłością człowieka w sposób najpełniejszy, mógł się zjednoczyć z człowiekiem tak blisko, że aż stał się z nim „jednym ciałem”. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Tak głębokiej relacji Boga z człowiekiem jeszcze na świecie nie było. Wiara Maryi wyrażająca się w pełnym zaufaniu Bogu była przeniknięta miłością do Syna Bożego, jaką tylko matka może kochać swoje dziecko. Maryja jest jedynym człowiekiem, który jest w pełni oddany Bogu, kochając Boga w swoim Synu. Bóg może kochać swoje stworzenie w sposób, jaki pragnął kochać człowieka. Kocha ją także przez swojego Syna, który jest równocześnie Jej synem będącym „jednym ciałem” ze swoją Matką.
Syn Boży i Matka, para – mężczyzna i kobieta, Bóg i człowiek, mają misję do wypełnienia wobec ludzi, aby wszyscy mogli się cieszyć odnowieniem relacji z Bogiem, nowym życiem z Nim i szczęściem, jakie płynie z tego związku.
Historia poczęcia dziecka przez Dziewicę jest wydarzeniem zmuszającym do odpowiedzi na pytanie, czy uznaje się Boga za Boga. Jeżeli Bóg jest Bogiem, to może ingerować w ludzką historię poza prawami przyrody, w taki sposób, który dla człowieka wydaje się niemożliwy.

br.Ksawery Knotz, Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety, Edycja Świętego Pawła, 2014