Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Źródłowe dokumenty Kościoła

Najważniejsze dokumenty Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, płciowości i seksualności.Jeżeli chcesz przeczytać kliknij na dokument, który Cię interesuje:

 1. Konstytucja Soboru Watykańskiego II o Kościele w świecie współczesnym GAUDIUM ET SPES, Poparcie należne godności małżeństwa i rodziny
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Sakramenty w służbie komunii – sakrament kapłaństwa i małżeństwa
 3. Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia 
 4. Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej DEUS CARITAS EST (ważne fragmenty o miłości małżeńskiej) 
 5. Jan Paweł II, Adhortacja o zadaniach rodziny  chrześcijańskiej FAMILIARIS CONSORTIO
 6. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane
 7. Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim CASTI CONNUBI
 8. Karta praw Rodziny 
 9. Konferencja Episkopatu Polski – dokument „Służyć prawdzie małżeństwu i rodzinie”

Etyka seksualna

 1.  Paweł VI, Encyklika HUMANAE VITAE
 2.  Katechizm Kościoła Katolickiego VI przykazanie
 3.  Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej PERSONA HUMANA
 4.  Papieska Rada ds. Rodziny, Vademecum dla spowiedników
 5.  Dokumnet o sterylizacji Quaecumque sterlizatio (1975)

Obrona życia poczętego

 1. Encyklika Jana Pawła II EVANGELIUM VITAE
 2. Deklaracja o przerywaniu ciąży  Quaestio de abortu (1974)

Kwestie bioetyczne – in vitro, inseminacja

 1. Instrukcja Dignitas personae o niektórych problemach bioetycznych
 2. Komentarz do instrukcji Dignitas personae
 3. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego Donum vitae
 4. Deklaracja Papieskiej Rady ds. Rodziny w sprawie redukcji embrionów
 5. Przemówienie Jana Pawła II, Badania biomedyczne w świetle rozumu i wiary
 6. O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek – instrukcja Episkopatu Polski

Rola mężczyzny i kobiety

 1. Jan Paweł II list o godności i powołaniu kobiety Mulieris Dignitatem
 2. List biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu kobiety i mężczyzny w Kościele i w  świecie