Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Komunia osób kształtuje się na bazie cielesności i płodności

Komunia osób kształtuje się na bazie cielesności i płodności

Mężczyzna i kobieta tworzą „wspólnotę osób”, ale papież proponuje używać sformułowanie „komunia osób”, ponieważ słowo „wspólnota” ma zbyt wiele znaczeń, aby je bezpiecznie używać. „Komunia osób” wskazuje na wzajemną „pomoc”, „wzajemność w istnieniu” osoby obok osoby. Tego typu relacji – komunii – żadna inna istota żyjąca nie mogłaby zapewnić człowiekowi. Jest ona możliwa do stworzenia tylko między mężczyzną i kobietą.

Poprzez ich ciała wyraża się bardzo głębokie doświadczenie «komunii», «szczególna pełnia łączności międzyosobowej», «osobowa zażyłość», «komunikacja w pełni człowieczeństwa». (TC)

Ta wyjątkowa wspólnota osób kształtuje się tylko na bazie cielesności i płciowości. Struktura somatyczna człowieka jest nieodzowną normą dla zrozumienia człowieka na płaszczyźnie teologicznej. Dlatego gdy papież mówi o jedności mężczyzny i kobiety, to mówi nie tylko o głębokiej jedności duchowej, ale o jedności „tego wszystkiego, co w nim po ludzku i przez ciało jest męskiego, i co w nim tak samo po ludzku i przez ciało jest kobiecego. Na to wszystko, od początku, zstąpiło błogosławieństwo płodności, połączonej z prokreacją ludzką (por. Rdz 1,28)” (TC).

Pismo św. nie pozwala zatrzymać się ludzkiej refleksji „na powierzchni płciowości ludzkiej, nie pozwala nam traktować ciała i płci poza pełnym wymiarem człowieka i «komunii osób», ale zobowiązuje nas «od początku» do dostrzegania pełni i głębi właściwych tej jedności, jaką mężczyzna i kobieta winni stanowić w świetle objawienia ciała” (TC).

Chrześcijanie ciało ludzkie postrzegają jako rzeczywistości osobowa, znak i miejsce relacji z innymi, z Bogiem i ze światem. Ciało nie ma wymiaru czysto materialnego: nie jest tylko zespołem organów, funkcji i energii, których można używać, stosując wyłącznie kryteria przyjemności i skuteczności. W konsekwencji także płciowość ma wymiar osobowy i ma być językiem miłości, to znaczy daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka wraz z całym bogactwem jego osoby. Takie jest pierwotne znaczenie płciowości. Dlatego nie może ona być okazją i narzędziem afirmacji własnego „ja” oraz samolubnego zaspokajania własnych pragnień i popędów.

br. Ksawery Knotz


Podobne artykuły: