Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Współżycie seksualne a menopauza

Współżycie seksualne a menopauza

Zdaniem E. H. Cawood j J. Banaofl z wiekiem u kobiet zmniejsza się zainteresowanie współżyciem płciowym oraz tzw. aktywnością seksualną. Jak dotąd nie ustalono bezpośredniego wpływu menopauzy na ten aspekt życia. W latach 90-lych przeprowadzono badanie 141 kobietach. Celem badania było ustalenie związku pomiędzy wpływem hormonów jajnika i nadnerczy a seksualnością i ogólnym samopoczuciem kobiet pomiędzy 40. a 60. rokiem życia.

Chodziło również o ocenę wpływu innych nie hormonalnych czynników.

Do badań włączono 141 kobiet wolontariuszek, rekrutujących się różnych środowisk, pomiędzy 40. 60. rokiem życia, z zachowanym narządem rodnym, które odwiedzały ambulatorium w związku z problemami menopauzą, nie stosujących HRT (hormonalna terapia zastępcza) ani antykoncepcji przez ostatnie 3 miesiąe. Wszystkie kobiety były mężatkami albo posiadały stałych partnerów życiowych. Badanie opierało się na cotygodniowych spotkaniach.

Podczas stepnej wizyty zbierano dokładny wywiad zgodnie z zaproponowanym kwestionariuszem uwzględniającym min. Aktywność seksualną badanej kobiety. Ponadto w odstępach co tygodniowych pobierano próbki krwi i wykonywano badania hormonalne z uwzględnieniem: Testosteronu całkowitego, SHBG (białko wiążące hormony płciowe), Estradiolu E2, Estronu El, progesteronu, FSH (Folikulotropina), LH (Lutheotropina), DHEAS (siarczanu dehydroepiandrosteronu).

Zgodnie z poziomem progesteronu i wywiadu podzielono kobiety na trzy grupy: pre-, peri-, i postmenopauzalną.

Badania ujawniły, że wraz z wiekiem nasilały się nieprzyjemne objawy uderzeń gorąca, suchości pochwy a wraz z nimi zmniejszania się aktywności seksualnej. Nie znaczy to jednak, że dla tych kobiet związek małżeński przestał być atrakcyjny. Na częstość zbliżeń intymnych nie miały bezpośredniego wpływu stopień suchości pochwy, zaburzenia naczynio-ruchowe, poziom androgenów i estrogenów. Zauważono natomiast ujemny związek z poziomem DHEAS oraz zmęczeniem.

W podsumowaniu stwierdzono, że podstawowym parametrem decydującym o relacjach seksualnych jest prawidłowy układ małżeński. Uderzenia gorąca, suchość pochwy, ogólne złe samopoczucie mogą być choć częściowo korygowane (min. żele intymne, HRT) ale nie odtworzą one właściwych relacji między obojgiem współmałżonków. Hormonalna terapia zastępcza nie stanowi panaceum na brak wzajemnej więzi i szacunku.

 

Oprac. Lek. gin.-poł. Ewa Slizień-Kuczapska


Podobne artykuły: