Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (46)
Miłość ludzka w planie Boga (68)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (20)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (65)
Masturbacja (14)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (52)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Zawstydzenie się samym człowieczeństwem – ciało nie czerpie z mocy ducha

Zawstydzenie się samym człowieczeństwem – ciało nie czerpie z mocy ducha

Wraz z zakwestionowaniem miłości Boga pojawiło się u człowieka „zawstydzenie samym człowieczeństwem, zawstydzenie wewnętrznym odejściem od tego, przez co człowiek w samej tajemnicy stworzenia stanowił „obraz Boży” (…) To zawstydzenie samym człowieczeństwem (…) ujawnia się w trudności utożsamienia się z własnym ciałem. Trudność ta wypływa z wnętrza człowieka, z jego osobowego „ja””(TC). Człowiek jest konstytutywnie pęknięty, rozbita jest jego duchowo-cielesna jedność.

Człowiek w tym stanie uświadamia sobie, że „jego ciało przestało czerpać z tej mocy ducha, która wynosiła je na poziom obrazu Boga. Jego pierwotny wstyd nosi znamiona swoistego poniżenia przez ciało”(TC). Od tej pory człowiekowi w całej jego dziejowej wędrówce towarzyszy przeciwieństwo, o którym pisze św. Paweł: „Wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu” (Rz 7,22-23).

„Wstyd ciała zapowiada „niepokój sumienia związany z pożądliwością. Ciało, które nie jest poddane duchowi (…) „niesie w sobie stałe zarzewie oporu względem ducha” (TC). Pożądliwość ciała stale zagraża moralnej spoistości człowieka, który ma trudność z samo-posiadaniem siebie i samo-panowaniem nad sobą. Dwie bardzo ważne cechy osoby ludzkiej – zdolność do wyboru dobra i prawdy są nieustannie zagrożone. „W każdym razie człowiek pożądliwości nie panuje nad swoim ciałem w taki sposób, z taką prostotą i „naturalnością”, jak człowiek pierwotnej niewinności”(TC).

br. Ksawery Knotz


Podobne artykuły: