Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Kiedy można planować poczęcie dziecka po poronieniu samoistnym?

Do naszej poradni napływają ciągle doniesienia od kobiet, którym powiedziano, że po spontanicznym poronieniu konieczna jest 6-miesięczna przerwa i nie wolno wcześniej planować poczęcia. Oczywiście wywołuje to u wielu kobiet niepokój, gdyż odczuwają lęk wobec ciąży mogącej pojawić się przed tym terminem.

 

Kiedy można planować poczęcie dziecka po poronieniu samoistnym?

 

Już przed 10 laty w czasie pewnej rozmowy z ekspertami w USA osiągnęliśmy porozumienie, że zasadniczo nie ma zastrzeżeń, co do dążenia do poczęcia dziecka zaraz po spontanicznym poronieniu.

Nie stwierdziliśmy też dotychczas żadnych złych skutków takiego postępowania ani dla matki, ani dla dziecka.

Często zdarza się, że poczęcie dziecka następuje zaraz w pierwszym cyklu po poronieniu i ciąża jest normalnie donoszona. Zwykle z dniem samoistnego poronienia natychmiast rozpoczyna się nowy cykl. Przy tym nie musi dojść do opóźnionego wystąpienia pierwszych dni płodności, po których zaraz następuje prawidłowe podwyższenie temperatury (wzrost i prawidłowa II faza), o ile oczywiście nie pojawi się zaraz znowu ciąża.

Ten problem przedstawiono we własnych badaniach w Dani opublikowanych w ACTA OBSTET. GYNECOL. SCAN. 64 (1985) 277-278 w pracy pod tytułem „Przebieg ciąży po poronieniu spontanicznym”. Krótki artykuł znajduje się w GEBURTSHILFE UND FRAU-ENHEILKUNDE 47 (1987) 505.

Obserwowano 91 ciąż po samoistnym poronieniu.

U 19 kobiet poczęcie nastąpiło w ciągu 12 tygodni (z tego 5 w czasie pierwszych 4 tygodni) i w żadnym przypadku nie doszło do poronienia. U 18 kobiet przebieg ciąży był normalny, u jednej dziecko wykazywało opóźnienie wzrostu.
30 ciąż poczęło się w okresie od 13 do 26 tygodni po poronieniu samoistnym. Z tego 29 ciąż przebiegało normalnie, u jednej pacjentki ciążę rozwiązano przez cięcie cearskie w 34. tygodniu (dziecko zdrowe).

Dalsze 42 ciąże nastąpiły z poczęcia w okresie późniejszym niż 26 tygodni po poronieniu. Z tego 30 wykazywało normalny przebieg, 7 skończyło się ponownym poronieniem w czasie 3 pierwszych miesięcy. 5 ciąż wykazało komplikacje (np. opóźniony wzrost w macicy, poród przedwczesny), ale we wszystkich przypadkach doszło do urodzenia żywego dziecka.

Autorzy przeprowadzili obliczenia statystyczne w związku z obiegowymi opiniami. Wykazały one, że późniejsze ciąże obciążone były zwiększoną liczbą komplikacji i ponownymi poronieniami. Nie było to zależne od wieku badanych kobiet, gdyż przeciętny wiek we wszystkich grupach był mniej więcej jednakowy i wynosił 26,1 — 25,1 — 25,2 lata. (Ta ostatnia grupa jest grupą z ponownymi poronieniami).

Autorzy dochodzą do wniosku, że przedstawione badanie nie wykazało żadnych powodów, aby po samoistnym poronieniu opóźniać ponowne poczęcie dziecka, jeżeli jest ono pożądane. Ta opinia pokrywa się z doświadczeniami we własnym poradnictwie.


 

Autor
prof. Josef Rotzer

Tłumaczenie 
lek. med. Elżbieta Wójcik, Warszawa

Artykuł zamieszczony w czasopiśmie NATURALNE PLANOWANIE RODZINY, 3-4, 1997, s.30


Podobne artykuły: