Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Rakotwórcze działanie antykoncepcji

Rakotwórcze działanie antykoncepcji

Przedstawiamy wykaz substancji rakotwórczych dla ludzi znajdujący się w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki  Społecznej z dnia 11 września 1996 roku w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki” (Dz. U. Nr 121, poz.571).

Wykaz ten obejmuje 41 pozycji. Znajdują się tam rakotwórcze leki antykoncepcyjne (pozycja 17-21). Środki antykoncepcyjne są wyliczone razem z azbestem (wywołuje międzybłoniaka opłucnej-nowotwór złośliwy), benzenem (stosowany w farbach, lakierach rozpuszczalnikach – które zwykle po użyciu  wymagają wielu dni wietrzenia), berylem, iperytem (stosowany jako broń chemiczna), mgłami kwasu siarkowego, sadzami kominowymi, aflatoksyny (występują w pleśni, odpowiedzialne za występowanie raka żołądka zwłaszcza w okresie kiedy nie stosowano lodówek i spożywano spleśniałą żywność), arsenem (tlenek arsenu to po prostu arszenik znany z literatury), kadm (występuje w dymie papierosowym) – substancjami, przed którymi każdy rozsądny człowiek chroniłby siebie i swoich bliskich.

Należy zauważyć że w wykazie tym nie ma dawek tych substancji, dlatego że zgodnie z wiedzą medyczną nie da się ustalić minimalnego stężenia które by było bezpieczne, każda nawet minimalna ilość może zainicjować chorobę nowotworową.
W wykazie tym nie ma np. ołowiu, którego się wszyscy obawiają, ale czy ktoś z nas zjadłby truskawki rosnące przy autostradzie? Zapewniam, że jedzenie ich jest bardziej bezpieczne niż zażywanie tabletek antykoncepcyjnych. Z powodu intensywnej reklamy wzrasta niestety spożycie leków antykoncepcyjnych. Skutki obserwujemy już dzisiaj. Rak piersi staje się już problemem społecznym. Cykl miesięczny u kobiety jest jednym z najważniejszych mechanizmów regulujących jej życie biologiczne ,zakłócanie go (a o to chodzi w mechanizmie działania antykoncepcyjnego – niedopuszczenie do owulacji, która jest integralną częścią cyklu miesiączkowego) wcześniej czy później musi doprowadzić do patologii, w tym najgorszej z nich – choroby nowotworowej.

dr med. A. Burak

Wykaz czynników rakotwórczych dla ludzi

Substancje chemiczne i mieszaniny

Lp. Numer CAS*) Nazwa
1 2 3
1 Aflatoksyny:
1162-65-8 Aflatoksyna B1
7220-81-7 Aflatoksyna B2
1165-39-5 Aflatoksyna G1
7241-98-7 Aflatoksyna G2
2 92-67-1 4-aminobifenyl (i jego sole)
3 ———– Arsen i związki arsenu
4 446-86-6 Azatiopryna (Azathioprine)
5 1332-21-4 Azbest (aktynolit, amozyt, antofilit, chryzotyl, krokidolit, tremolit)
6 71-43-2 Benzen
7 92-87-5 Benzydyna (i jej sole)
8 542-88-1 i 107-30-2 bis(chlorometylowy) eter i techniczny eter chlorodimetylowy
9 ———– Beryl i związki berylu
10 55-98-1 Busulfan (Busulfan)
11 305-03-3 Chlorambucyl (Chlorambucil)
12 49-40-31 Chlornafazyna (Chlornaphazine)
13 ———– Chromu sześciowartościowego związki (chromiany, dichromiany i tritlenek chromu)
14 50-18-0 Cyklofosfamid (Cyclophosphamide)
15 79217-60-0 Cyklosporyna (Cyclosporine)
16 56-53-1 Dietylstylbestrol (Diethylstilbestrol)
17 ———– Doustne środki antykoncepcyjne stosowane w terapii sekwencyjnej
18 ———– Doustne złożone środki antykoncepcyjne
19 ———– Estrogenami terapia substytucyjna
20 ———– Estrogeny niesterydowe
21 ———– Estrogeny sterydowe
22 75-21-8 Etylenu tlenek
23 505-60-2 Iperyt (2,2′-dichlorodietylowy siarczek)
24 ———– Kadm i jego związki
25 ———– Leki złożone, przeciwbólowe zawierające fenacetynę
26 148-82-3 Melfalan (Melphalan)
27 298-81-7 Metoksalen (Methoxsalen) z jednoczesnym naświetlaniem promieniowaniem nadfioletowym
28 7644-93-9 Mgły kwasu siarkowego
29 ———– MOPP (Mechloretamina, Vinkrystyna, Prokarbazyna, Prednizolon i inne chemioterapie złożone zawierające związki alkilujące)
30 91-59-9 2-naftyloamina (i jej sole)
31 ———– Niklu sole (głównie tlenki i siarczki niklu występujące w procesie rafinacji niklu, ale także inne sole niklu)
32 92-93-3 4-nitrobifenyl
33 68308-34-9 Oleje łupkowe
34 8012-95-1 Oleje mineralne nierafinowane lub słabo rafinowane
35 65996-93-2 Paki węglowe
36 ———– Sadze kominowe i inne, z wyjątkiem sadz technicznych
37 8007-45-2 Smoły węglowe
38 14807-96-6 Talk zawierający włókna azbestowe
39 52-24-4 Tiotepa (Thiotepa)
40 299-75-2 Treosulfan (Treosulphane)
41 95-01-4 Winylu chlorek

Podobne artykuły: